Thai Aromatherapy Body Scrub

 

Aromatherapy Oil Massage

 

Thai Hot Herbal Ball Compress

 

Price : 1600 THB.

Time : 150 Min