Wild Rose Body Scrub

 

Aromatherapy Oil Massage

 

 

Price : 1200 THB.

Time : 120 Minutes.